DCH-3000TM Bộ điều chế DVB-C QAM chuyên nghiệp | Modulator | Truyền hình | Washupito's Tiendita